Kamerbrief voorkomen negatieve effecten gaswinning Waddenzee

Minister Wiebes geeft een onderbouwing van het huidige beleid voor het voorkomen van negatieve effecten van gaswinning op de natuurwaarden in het waddengebied via het ‘hand aan de kraan’-principe.

Kamerbrief voorkomen negatieve effecten gaswinning Waddenzee ( PDF | 9 pagina's | 549 kB )