Kamerbrief over voortgang landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade

Minister Blok informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de landelijke aanpak bij de afhandeling van mijnbouwschade als gevolg van de opslag en winning van olie en gas in of uit kleine velden en de voorgenomen uitbreiding naar zoutwinning, geothermie en de voormalige steenkolenwinning.