Antwoorden op Kamervragen over juridische analyse natuurvergunning gaswinning onder Waddenzee

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de analyse van de Waddenvereniging over de natuurvergunning voor de gaswinning onder de Waddenzee. Het Tweede Kamerlid Vestering (PvdD) heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over juridische analyse natuurvergunning gaswinning onder Waddenzee (PDF | 3 pagina's | 168 kB)