Antwoord op Kamervraag over passende beoordeling Gaswinning Ternaard

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op een vraag over de passende beoordeling voor het project Gaswinning Ternaard in relatie tot zeespiegelstijging. De Tweede Kamer heeft deze vraag gesteld tijdens het Commissiedebat Wadden van 18 januari 2023.

Antwoord op Kamervraag over passende beoordeling Gaswinning Ternaard (PDF | 2 pagina's | 101 kB)