Gaswinning op de Noordzee - En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee

Dit rapport onderzoekt de vraag of de gaswinning op de Noordzee past binnen de afspraken daarover in het Noordzeeakkoord.

Gaswinning op de Noordzee - En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee (PDF | 61 pagina's | 1,4 MB)