Besluit Wob-verzoek aardbevingen Alkmaar en Bergen september 2001

Besluit op een verzoek om informatie over de aardbevingen in Bergen en Alkmaar op 9 en 10 september 2001. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).