1e deelbesluit Wob-verzoek opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht

Besluit op een verzoek om informatie over de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht uit 2007. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit en lijst van documenten (PDF | 11 pagina's | 6,7 MB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 41 pagina's | 2,9 MB)