Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht

Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 11 mei 2020 (deelbesluit 1) en een besluit op een verzoek van 23 juli (deelbesluit 2) op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging overĀ opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht.