Heeft het ouderschapsverlof invloed op mijn vakantiedagen?

Het wettelijk ouderschapsverlofrecht is onbetaald. Daarover bouwt u dan ook geen vakantie op. Soms hebben werkgevers en werknemers (deels) doorbetaald ouderschapsverlof afgesproken. Over ouderschapsverlofuren die worden doorbetaald (hoeveel maakt niet uit) vindt wel vakantieopbouw plaats. Voor overheidspersoneel kan iets anders gelden. 

Blijft u gedeeltelijk werken? Dan bouwt u over de uren die u werkt wel vakantiedagen op.

Ouderschapsverlof niet aftrekken van vakantiedagen

Uw werkgever mag het ouderschapsverlof niet aftrekken van uw opgebouwde vakantiedagen. Stel u neemt 10 uur ouderschapsverlof op. Dan mag uw werkgever niet 10 uur van uw vakantiesaldo afhalen.