Aanpak depressie

In Nederland leven 800.000 mensen met een depressie. De gevolgen hiervan voor hun kwaliteit van leven, relaties en werk zijn enorm. Van het totaal aantal dagen ziekteverzuim komt 8,2% door depressie. Depressie is daarom een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. De overheid zet zich in om depressie te voorkomen en om mensen met een depressie hulp te bieden.

Herkennen van depressie

Een depressie is een ziekte. Een ziekte die iedereen kan overkomen, jong of oud. Veel mensen herkennen een depressie niet. Bij zichzelf niet en ook niet bij een ander. Bij een depressie heeft iemand (bijna) dagelijks, tenminste 2 weken, minimaal 5 van de onderstaande symptomen.

Minimaal 1 van de volgende kernsymptomen:

 • Een sombere stemming;
 • Een duidelijk verminderde interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten.

Aanvullende symptomen:

 • Een verminderde eetlust en gewichtsverlies, of juist een toegenomen eetlust met gewichtstoename;
 • Slapeloosheid, slecht slapen of juist te veel slapen;
 • Geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd;
 • Vermoeidheid en verlies aan energie;
 • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens;
 • Moeite hebben met concentreren, nadenken en beslissingen nemen;
 • Terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding.

Meer informatie over de kenmerken, oorzaken en behandelingen van een depressie vindt u op de website Mentaalvitaal.nl.

Depressie bespreekbaar maken

Depressie en andere psychische problemen zijn vaak nog moeilijk bespreekbaar. Over psychische problemen praten is voor veel mensen moeilijk. Terwijl dat vaak de eerste stap naar hulp is.

De campagne Omgaan met depressie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) richt zich op mensen met een (mogelijke) depressie en hun omgeving. De campagne moet voor mensen de drempel verlagen om over hun depressie te praten en hulp te zoeken. En daarnaast familie, vrienden en werkgevers informeren hoe ze kunnen omgaan met mensen die een depressie hebben. Op de website Omgaanmetdepressie.nl staat informatie die mensen kan helpen een depressie te herkennen en erover te praten.

De campagne is 26 september 2016 gestart en loopt meerdere jaren.

Meerjarenprogramma depressiepreventie

Het Trimbos-instituut onderzocht welke partijen betrokken moeten worden bij de aanpak van 6 groepen met een hoog risico op depressie. Het Trimbos-instituut deed dit in opdracht van het ministerie van VWS.  Het gaat om de volgende risicogroepen:

 • pas bevallen moeders;
 • jongeren;
 • huisartspatiënten;
 • chronisch zieken;
 • mantelzorgers
 • werknemers in stressvolle beroepen.

Samen met de geselecteerde partijen uit het onderzoek werkt het ministerie van VWS aan een meerjarenprogramma depressiepreventie. De acties uit dit programma moeten leiden tot minder depressies bij de 6 risicogroepen.

Zie ook