Aanpak depressie

In Nederland leven 800.000 mensen met een depressie. De gevolgen hiervan voor hun kwaliteit van leven, relaties en werk zijn enorm. Van het totaal aantal dagen ziekteverzuim komt 8,2% door depressie. Depressie is daarom een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. De overheid zet zich in om depressie te voorkomen en om mensen met een depressie hulp te bieden.

Herkennen van depressie

Een depressie is een ziekte. Een ziekte die iedereen kan overkomen, jong of oud. Veel mensen herkennen een depressie niet. Bij zichzelf niet en ook niet bij een ander. Bij een depressie heeft iemand (bijna) dagelijks, tenminste 2 weken, minimaal 5 van de onderstaande symptomen.

Minimaal 1 van de volgende kernsymptomen:

 • Een sombere stemming;
 • Een duidelijk verminderde interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten.

Aanvullende symptomen:

 • Een verminderde eetlust en gewichtsverlies, of juist een toegenomen eetlust met gewichtstoename;
 • Slapeloosheid, slecht slapen of juist te veel slapen;
 • Geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd;
 • Vermoeidheid en verlies aan energie;
 • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens;
 • Moeite hebben met concentreren, nadenken en beslissingen nemen;
 • Terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding.

Meer informatie over de kenmerken, oorzaken en behandelingen van een depressie vindt u op de website Mentaalvitaal.nl.

Meerjarenprogramma depressiepreventie

In de depressiedeal hebben 19 partijen afgesproken om samen het meerjarenprogramma depressiepreventie uit te voeren. Doel van dit programma is om het aantal mensen met depressie of depressieve klachten fors terug te dringen. Namelijk 30 procent minder mensen met een depressie in 2030 (ten opzichte van 2017). Het programma richt zich op 6 groepen mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van een depressie:

 • Aanstaande en pas bevallen moeders;
 • jongeren;
 • huisartspatiënten;
 • chronisch zieken;
 • mantelzorgers;
 • werknemers in stressvolle beroepen.

Per risicogroep wordt een aanpak ontwikkeld om ervoor te zorgen dat:

 • mensen uit deze groep minder vaak depressieve klachten ontwikkelen;
 • depressieve klachten bij deze groep eerder worden gesignaleerd; 
 • zij tijdig goede hulp en ondersteuning krijgen. 

Op deze manier krijgen hopelijk minder mensen depressieve klachten en zullen zij minder vaak een depressie ontwikkelen. Dit moet uiteindelijk leiden tot minder mensen met een depressie. 

Jaarlijks rapporteert het ministerie van VWS aan de Tweede Kamer over de voortgang van het meerjarenprogramma. 

Video: Leven met depressie

Jasper vertelt in deze video hoe hij met zijn depressie omgaat. Hij hoopt met zijn verhaal anderen te helpen.