Onderwerpen kwaliteitsuitvraag voor instellingen GGZ

In bijgevoegde tabellen ziet u de onderwerpen waarover partijen overeenstemming voor 2018 hebben bereikt. Over de onderwerpen in groen komt geen aparte uitvraag meer in de contracten voor 2018. Met geel aangegeven zijn de onderwerpen waarover nog geen overeenstemming is in 2018. Partijen gaan daarover nog in overleg. Onderwerpen in rood leiden nu nog tot discussie tussen partijen. Voorlopig kunt u dan ook verwachten dat verzekeraars hierover hun eigen eisen stellen in de contracten voor 2018. In de documenten hieronder vindt u de informatie over kwaliteitsuitvragen voor instellingen.