Hoeveel betaal ik in 2023 aan eigen risico voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)?

U betaalt in 2023 voor behandelingen in de GGZ jaarlijks maximaal € 385 eigen risico. Of een hoger bedrag dat kan oplopen tot maximaal € 885 als u gekozen heeft voor vrijwillig eigen risico.  

Behandelingen in de GGZ die gestart zijn in 2021

Als u in 2021 bent gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt, betaalt u in beide kalenderjaren maximaal uw hele eigen risico. Voorheen was dat voor een behandeling korter dan een jaar niet zo. Dan betaalde je maar in één kalenderjaar eigen risico voor de behandeling. Ook als die behandeling gespreid over 2 kalenderjaren plaatsvond.
  
Als uw behandeling in 2021 is gestart en doorloopt in 2022, hangt het van uw persoonlijke situatie af of u ook in beide kalenderjaren eigen risico betaalt voor de behandeling:

  • Als u weinig andere zorg nodig hebt, misschien wel.
  • Als u in een bepaald kalenderjaar uw eigen risico al volledig hebt betaald. Bijvoorbeeld omdat u naar het ziekenhuis bent geweest. Gaat u niet extra betalen. 

Heeft u vragen over hoeveel u moet betalen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Informatie op de nota

De nota wordt vanaf 2022 duidelijker. Vanaf 2022 staat op de nota op welke datum en met wie u een consult heeft gehad en hoelang dat duurde. Ook is de nota sneller beschikbaar.  

Zorg blijft hetzelfde

De zorg die cliënten in de ggz ontvangen blijft hetzelfde. Er verandert niets aan de zorg zelf.