Hulp aan familie en naasten

Familie en andere naasten spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking, vaak hun leven lang. Hun kennis en ervaring zijn heel belangrijk bij de zorg voor hun dierbaren en het vergroten van hun kwaliteit van leven. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil hen daarom zo goed mogelijk ondersteunen.

Maatregelen

Gespecialiseerde hulp

Om te onderzoeken of gespecialiseerde hulp van een cliëntondersteuner een positief effect heeft op mensen met een beperking en hun naasten, krijgen 450 mensen 2 jaar lang gespecialiseerde hulp van een cliëntondersteuner. Deze persoon ondersteunt hen bij de organisatie van de zorg. Hij of zij kan ook mentaal tot steun zijn voor het hele gezin.

De volgende 5 groepen komen in aanmerking voor deze pilot met cliëntondersteuner:

Onderzoek en uitbreiding

Als de inzet van de cliëntondersteuner succesvol blijkt te zijn, wordt gekeken hoe deze dienstverlening zo snel mogelijk kan worden aangeboden aan de hele doelgroep.

Aanvragen extra cliëntondersteuning

De inschrijving voor de extra cliëntondersteuning voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB) is inmiddels gesloten. Kijk voor meer informatie op Wijzienjewel.nl.

Eind 2018 is Vanuit autisme bekeken (VAB) gestart met de voorbereiding van de pilot voor mensen met autisme. Deelnemers worden door hen geselecteerd op basis van vooraf vastgestelde criteria. Aanmelding voor deze pilot is daarom niet mogelijk. Kijk voor meer informatie op Vanuitautismebekeken.nl.

Voor de andere doelgroepen worden de werkwijze en de selectiecriteria voor de mensen die mee kunnen doen momenteel uitgewerkt. Voor vragen kunt u een mail sturen naar gehandicaptenzorg@minvws.nl.

U kunt de reguliere cliëntondersteuning aanvragen bij gemeenten en zorgkantoren.