Afspraken betalingsverkeer

Onder andere de detailhandel, horeca, tankstations en banken willen een efficiënter en veiliger betalingsverkeer. Om dit te bereiken, hebben zij in 2005 afspraken gemaakt. Deze staan in het Convenant Betalingsverkeer 2005.

Voortzetting Convenant Betalingsverkeer in Nadere Overeenkomsten

In 2009 zijn er aanvullende afspraken gemaakt bij het Convenant Betalingsverkeer. Deze staan in de Nadere Overeenkomst. Reden voor deze afspraken was de invoering van het nieuwe pinnen (van magneetstrip over op de EMV-chip). Een aantal van die afspraken liep af op 1 januari 2014. Ook waren er afspraken voor onbepaalde tijd, die sommige partijen wilden afbouwen. Daarom hebben partijen een Nadere Overeenkomst II (NO II) opgesteld. Hiermee loopt de samenwerking door tot 1 januari 2019.

Nieuwe afspraken over betalingsverkeer 2014-2019

Belangrijke onderdelen uit de Nadere Overeenkomst II zijn:

 • Het aantal contante betalingen moet verder afnemen en het aantal pinbetalingen stijgen. Doel hierbij is om de huidige verhouding van 60% contant en 40% pin om te draaien naar 40% contant en 60% pin.
 • Het overige contante geldverkeer efficiënt, betrouwbaar en veilig maken.
 • Storingen in het hele proces van pinbetalingen verder terugdringen.
 • Gewijzigde tarieven: de tariefgarantie voor maatwerktarieven verviel op 1 januari 2014. De tariefgarantie voor gepubliceerde venstertarieven en gepubliceerde transactiebundels/schijven werden verlengd tot 1 januari 2018. Op dat moment verviel de € 0,01 korting. Er blijft aandacht voor het laag houden van de kosten voor het Nederlands betalingsverkeer.
 • Onderzoek naar een snellere verwerking binnen het betalingsverkeer door de werkgroep maatschappelijke efficiency.
 • Samenwerken in de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) tot 1 januari 2019. Dit komt overeen met de looptijd van de Nadere Overeenkomst II. Er komen projecten rondom de thema's efficiency, veiligheid, betrouwbaarheid en vernieuwing.

De activiteiten worden via tussentijdse onderzoeken en na afloop geëvalueerd. Zo hebben de partijen tot nu toe ook samengewerkt.

Betrokken partijen bij Convenant Betalingsverkeer

De volgende partijen zijn betrokken bij het Convenant Betalingsverkeer 2005 en de Nadere Overeenkomsten:

 • De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB);
 • ABN AMRO Bank N.V.;
 • ING Bank N.V.;
 • Rabobank Nederland;
 • SNS Bank N.V.;
 • Triodos Bank N.V.;
 • Raad Nederlandse Detailhandel;
 • Nationale Winkelraad;
 • Koninklijke Vereniging MKB-Nederland;
 • Detailhandel Nederland;
 • Horeca Nederland;
 • Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie;
 • BOVAG;
 • Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche;
 • Belangenvereniging Tankstations;
 • Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen.