Kan ik nog guldens of andere oude valuta wisselen voor euro's?

De meeste guldenbankbiljetten kunt u nog tot 1 januari 2032 inwisselen voor euro's. Dit doet u bij de Nederlandsche Bank (DNB) in Haarlem. Guldenmunten (als dubbeltjes en rijksdaalders) kunt u bij DNB niet meer omwisselen. Andere valuta kunt u alleen omwisselen in het land waar het geld vandaan komt.

Regels omwisselen guldens

U kunt guldenbiljetten omwisselen tegen een vastgelegde wisselkoers. De koers is € 1 voor 2,20371 gulden. De biljetten mogen niet teveel beschadigd zijn.

Vergoeding zilveren guldenmunten

Voor zilveren guldenmunten kunt u een vergoeding krijgen. U kunt daarvoor terecht bij bijvoorbeeld munthandelaren.

Omwisselen oude Europese valuta

Buitenlandse bankbiljetten uit eurolanden kunt u alleen omwisselen in het land van herkomst. Op de website van de Europese Centrale Bank staat tot wanneer u oude Europese valuta kunt inwisselen.