Nota n.a.v. het verslag Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Nota n.a.v. het verslag  inzake Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie).

Nota n.a.v. het verslag Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (PDF | 34 pagina's | 379 kB)