Voorhangprocedure ontwerpwijziging van het luchthavenbesluit Schiphol

Staatssecretaris Dijksma (IenM) maakt bekend dat het ontwerpwijzigingsbesluit van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege externe veiligheid en geluid (LIB) ter inzage ligt.