Rechtspositie burgemeester

Voor ieder politiek ambt gelden bepaalde rechtspositieregelingen. Via onderstaande linken vindt u de nu geldende regelingen voor de burgemeester. U vindt hier ook handreikingen voor benoemingen en enkele onderzoeken over de professionaliteit van burgemeesters. Eventuele gemeentelijke verordeningen staan hier niet bij.

Wet- en regelgeving rechtspositie burgemeester

Verdere uitleg staat in de circulaires en brochures onderaan deze pagina. Hier staat alleen informatie die voor burgemeesters gelden. Kijk ook bij de documenten met algemene informatie voor alle politieke ambtsdragers.

Helpdesk voor vragen over rechtspositie

Voor politieke ambtsdragers en professionals heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een helpdesk ingericht. Vragen over de rechtspositie kunt u per mail sturen naar postbus.helpdeskpa@minbzk.nl.

Documenten