Aanvraag artikel 12 gemeente Vlissingen 2018

Aanvraag van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen voor een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds voor 2018. De aanvraag wordt gedaan op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet.