Agenda Stad: samenwerken aan de toekomst van stedelijk Nederland

Steden en de stedelijke regio’s nog beter benutten als groeimotor van de Nederlandse economie. Dat is de ambitie van Agenda Stad. Het kabinet nodigt steden en stakeholders uit om actief aan deze agenda bij te dragen. Waarom Agenda Stad? Wat is Agenda Stad? Welke stappen worden doorlopen met de Agenda Stad? Hoe kunnen partijen meedoen? Deze factsheet geeft antwoord op deze vragen.

Doelen Agenda Stad

Agenda Stad wil het volgende bereiken:

  • Maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen in beeld brengen.
  • Veranderingen benoemen die nodig zijn om in de top van de wereld te kunnen blijven wat betreft concurrentiekracht en leefbaarheid. 
  • Concrete maatregelen uitwerken. Denk aan maatregelen die de bestuurlijke slagkracht vergroten. Of die belemmeringen wegnemen voor maatschappelijk initiatieven. Of maatregelen die meer ruimte bieden voor innovatie. 
  • Coalities smeden waarin partijen samenwerken aan internationaal toonaangevende stedelijke innovaties. Voorbeelden zijn onder meer de living labs, de city deals in het Verenigd Koninkrijk of een Nederlands initiatief zoals Cirkelstad.

Europese Agenda Stad

Voor grensoverschrijdende, Europese stedelijke samenwerking is er de Europese Agenda Stad. De nationale Agenda Stad kan een voorbeeld zijn van innovatieve samenwerking voor andere lidstaten. Tegelijk kunnen Nederlandse steden leren van andere Europese steden als het gaat om het omgaan met grote maatschappelijke opgaven. Op Urbanagenda.nl staat meer informatie over de Europese Agenda Stad.