Kamerbrief over aanvulling Beleidskader gemeentelijke herindeling

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een aanvulling op het Beleidskader gemeentelijke herindeling 2013. De aanvulling betreft de toepassingscriteria voor een ‘lichte’ samenvoeging, ook bekend als gemeentelijke toevoeging.