Gemeentelijke herindelingen: herindelingsadviezen en zienswijzen

In Nederland vinden regelmatig samenvoegingen van gemeenten plaats. Op deze pagina staan de documenten die horen bij de recente gemeentelijke herindelingen. De documenten zijn gegroepeerd op het jaar waarin de herindeling ingaat.

Herindelingsvoorstellen per 1 januari 2019

Herindelingsvoorstellen per 1 januari 2018