Artikel 12-gemeenten (2013-2016)

Het volgende overzicht bevat het aantal gemeenten dat in de jaren 2013 tot en met 2016 een beroep doet of heeft gedaan op een aanvullende uitkering en het bedrag van de verstrekte aanvullende uitkeringen (x € 1.000).

2013

2014

2015

2016

Aantal gemeenten

4

3(1)

4

3

Artikel 12-uitkering

27.137

18.374(2) 

30.506

24.101

(1) Boarnsterhim in 2014 door herindeling/opheffing geen artikel 12-gemeente.
(2) Artikel 12-uitkering 2014 Boarnsterhim betaald en betrokken in totaal artikel 12-uitkering 2013.
 

Vervolgens worden in de onderstaande tabel de artikel 12-gemeenten die in 2013 tot en met 2016 een aanvullende uitkering hebben aangevraagd (dan wel toegekend gekregen) nader uitgewerkt. De rapporten kunt u downloaden door op het rapport te klikken.

Gemeente

2013

2014

2015

2016

Boarnsterhim

Aanvraag
Prov. verslag

Aanvullende uitkering cf. beschikking 2012

Aanvullende uitkering 2014 afgewikkeld in 2013 cf. beschikking 2012.

-

-

Lelystad

Deze gemeente ontvangt sinds 1987 de zogenaamde ICL-bijdrage via artikel 12 als compensatie voor de extra kosten voor de door het Rijk gekozen fysieke structuur van Lelystad (ruime opzet) én achterblijvend inwoneraantal. Hierdoor valt Lelystad niet onder het gebruikelijke artikel 12-regime dat wordt gekenmerkt door een gezondmakingsproces. De ICL-bijdrage is in opdracht van de minister van BZK geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een inspectierapport. Zie naar aanleiding daarvan: reactie gemeente Lelystadreactie provincie Flevoland en advies Raad voor het Openbaar Bestuur.

Loppersum

Prov. verslag

Aanvullende uitkering cf. beschikking 2010

-

-

-

Millingen aan de Rijn

Aanvraag
Prov. verslag

Aanvullende uitkering cf. beschikking 2012

Aanvullende uitkering cf. beschikking 2012.

-

-

Muiden

Aanvraag
Prov. verslag
Tussenrapport
Inspectierapport
Reactie 1
Reactie 2
Reactie 3
Prov. advies
Advies Rfv
Beschikking

-

Ten Boer

Aanvraag
Prov. verslag
Tussenrapport
Inspectierapport
Advies Rfv
Beschikking

Aanvraag
Inspectierapport
Reactie
Prov. advies
Advies Rfv
Beschikking

Aanvraag
Inspectierapport
Reactie 1
Prov. reactie
Advies Rfv
Reactie 2
Prov. advies
Beschikking

Vlissingen

Aanvraag
Prov. verslag
Tussenrapport
Inspectierapport
Reactie 1
Reactie 2
Prov. advies
Advies Rfv
Beschikking

Aanvraag
Prov. verslag
Inspectierapport
Reactie 1
Prov. advies
Advies Rfv
Reactie op Rfv
Beschikking