Artikel 12-rapport Vlissingen 2017-2018

Dit rapport heeft tot doel de beheerders van het gemeentefonds te adviseren over de hoogte van de aanvullende uitkering voor de gemeente Vlissingen vanaf het begrotingsjaar 2017. Dit naar aanleiding van de artikel 12-aanvraag van de gemeente Vlissingen.