Beantwoording Kamervragen over gebrekkige afspraken geneesmiddelen in toolkit Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren

Minister Van Ark beantwoordt vragen over betaalbaarheid, transparantie en toegankelijkheid van geneesmiddelen in de toolkit Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren.