Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2021?

Per 1 januari 2021 is het basispakket uitgebreid. De hoogte van het eigen risico blijft €385. 

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

In 2021 gaan er geen behandelingen uit, maar krijgt het basispakket er de volgende vergoedingen bij:

Behandelingen om te herstellen van corona

Bent u herstellende van een coronabesmetting en heeft u aanhoudende klachten of beperkingen? Dan komt u tot 1 augustus 2021 in aanmerking voor bepaalde behandelingen die uw herstel verbeteren. Bij deze zogenoemde paramedische herstelzorg gaat het om:

  • logopedie (alle behandelingen vergoed);
  • ergotherapie (maximaal 10 uur);
  • fysiotherapie of oefentherapie(maximaal 50 behandelingen);
  • voedingsadviezen van diëtist (maximaal 7 uur). 

Er gelden voorwaarden voor paramedische herstelzorg na een coronabesmetting. Meedoen aan een onderzoek maakt daar deel van uit. Dit is om te bepalen of behandelingen bijdragen aan een goed herstel van uw ziekte.  

Vervoer van en naar dagbehandeling    

Woont u thuis en heeft u een chronische ziekte, lichamelijke beperking, psychische problemen of een combinatie daarvan? Dan ontvangt u mogelijk geneeskundige zorg aan specifieke patiënten (GZSP). Als u GZSP-zorg ontvangt, valt vervoer van en naar uw dagbehandelingen onder uw basisverzekering.

Lees meer over wat er per 1 januari 2021 verandert in de GZSP-zorg

Behandelingen fysiotherapie bij COPD    

Heeft u een milde tot matige chronische longziekte (COPD), maar met ernstige (hoest)klachten? Dan krijgt u in 2021 meer behandelingen van de fysiotherapeut vergoed. U moet COPD hebben in de klasse B2 volgens de Gold-classificatie spirometrie. Het aantal behandelingen is daarmee gelijk aan die van patiënten in klasse C en D:

  • maximaal 70 behandelingen in het eerste jaar;
  • maximaal 52 behandelingen per jaar in de daaropvolgende jaren.

Geen eigen risico bij orgaandonatie

Bent u donor? Vanaf 2021 betaalt u voor medische kosten bij donatie geen eigen risico meer.