Public consultation on the targeted revision of the REACH Regulation ((EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Het Engelstalige document bevat de vragenlijst bij de consultatie van de Europese Commissie(EC) over de herziening van de stoffenverordening REACH. REACH staat voor Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

Public consultation on the targeted revision of the REACH Regulation ((EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) (PDF | 36 pagina's | 240 kB)