Kamerbrief over opvolging onderzoek veiligheid emissiearme vloeren

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) stuurt de Tweede Kamer de eindrapportage van het onderzoek 'Keldermetingen methaan- en ammoniakconcentraties'. Hij doet dit mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hij gaat daarbij in op het onderzoek en geeft zijn reactie op de aanbevelingen.

Kamerbrief over opvolging onderzoek veiligheid emissiearme vloeren (PDF | 3 pagina's | 383 kB)