Aanbiedingsbrief bij eindrapport voorstel inrichting Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurt het Eindrapport van het Voorstel inrichting Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB).

Aanbiedingsbrief bij eindrapport voorstel inrichting Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB) (PDF | 3 pagina's | 178 kB)