(Petro)chemische clusters en veiligheid: Een clusterspecifieke rangschikking van veiligheidsparameters

In dit rapport is de theoretische kant belicht van cluster specifieke veiligheidsparameters die bijdragen aan (omgevings-)veiligheid. Samenwerking wordt gezien als een sleutel binnen clusters tot verbetering van de veiligheid. Daarnaast is er een tool ontwikkeld die bedrijven in een cluster helpt om prioriteiten te stellen in veiligheidsonderwerpen waar de meeste veiligheidswinst is te behalen.