Besluit Wob-verzoek aanvraag E-erkenning Vertex

Besluit op een verzoek om informatie over de aanvraag van een E-erkenning door Vertex Dangerous Goods Services & Consultancy. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit Wob-verzoek aanvraag E-erkenning Vertex (PDF | 6 pagina's | 2,4 MB)

Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 89 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 14 pagina's | 1,9 MB)