Aanpak geweld tegen werknemers met publieke taak

De politie en het Openbaar Ministerie treden op bij geweld tegen werknemers met een publieke taak. In heel Nederland gebruiken zij dezelfde aanpak tegen agressie en geweld. Ook werkgevers hebben een verantwoordelijkheid. Met het programma Veilige Publieke Taak leren zij werknemers om te gaan met agressie en geweld.

Geweld tegen werknemers met een publieke taak

Werknemers met een publieke taak werken in dienst van de overheid of voeren namens de overheid taken uit. Bijvoorbeeld politieagenten, ambulancepersoneel en leraren. Fysiek en verbaal geweld tegen mensen die een publieke taak vervullen is onacceptabel. In het programma tegen geweld is speciale aandacht voor de aanpak van daders. Maar ook voor de rol van lokaal bestuur en het voorkomen van geweld.

Daders sneller en strenger straffen

Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. Dit kan doordat politie en het Openbaar Ministerie (OM):

  • voorrang geven aan opsporing en vervolging van verdachten. Daders morgen eerder voorlopig worden vastgezet, waardoor snelrecht en supersnelrecht mogelijk is;
  • straffen zo veel mogelijk direct toepassen. Bijvoorbeeld direct boetes uitschrijven bij agressief gedrag in het openbaar vervoer;
  • slachtoffers helpen hun schade te verhalen op de dader.

Officieren van justitie eisen tegen verdachten van geweld tegen werknemers met een publieke taak een 3 keer zo hoge straf als in andere geweldzaken. Dit geldt ook voor geweld tegen omstanders die hebben ingegrepen.

Deze afspraken staan in de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA).

Wat kunnen werkgevers doen

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers. Met de maatregelen voor een veilige publieke taak kunnen zij werknemers beschermen tegen agressie en geweld. Bijvoorbeeld door klanten en bezoekers te vertellen wat de organisatie acceptabel gedrag vindt. Of door werknemers te trainen in de omgang met agressie en geweld. 

Wilt u weten of uw aanpak als werkgever op orde is? Er is een test om te zien of u uw werknemers genoeg  beschermt. En genoeg doet tegen agressie en geweld. Doe de check op online zelfinspectie.