In Nederland heeft iedereen het recht zich te kleden zoals hij wil. Maar in bepaalde situaties moeten mensen elkaar kunnen aankijken. Dit is in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer (ov) en in gebouwen van de overheid. Dan is er een grens aan de vrijheid van kleden. Dit staat in het wetsvoorstel Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, dat najaar 2016 door de Tweede Kamer is aangenomen. Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer.

Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Wat houdt het wetsvoorstel Gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding in?