Geldt het verbod ook buiten schooltijden, bijvoorbeeld als het schoolgebouw is verhuurd?

Ja. Het is verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen in het schoolgebouw, ongeacht op welk tijdstip. Het verbod geldt dus ook als in het gebouw geen onderwijs wordt gegeven. Bijvoorbeeld als het schoolgebouw buiten schooltijden is verhuurd aan een andere organisatie.