Waarom is er een verbod op gezichtsbedekkende kleding in zorginstellingen?

Om de gezondheid van een patiënt te kunnen beoordelen, moet een zorgverlener ook het gezicht van een patiënt kunnen zien. Dit lukt niet als iemand gezichtsbedekkende kleding draagt.

Tijdens het bezoeken van een zorgverlener (bijvoorbeeld artsen) is het ook belangrijk dat bezoekers elkaar kunnen herkennen en aankijken. Dit is belangrijk voor de veiligheid en onderlinge communicatie. Ook bevordert het de communicatie met de arts of de assistente.