Nader rapport nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Wet op het bevolkingsonderzoek

Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Koning de reactie van de Raad van State op de nota van wijziging van het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek.