Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gezondheidsraadadvies Gehoorschade door versterkte muziek

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gezondheidsraadadvies Gehoorschade door versterkte muziek (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)