Gehoorschade door versterkte muziek

Advies over blootstelling in de privésfeer, dus los van de blootstelling in de werkomgeving. De preventie van gehoorschade door beroepsmatige blootstelling aan hard geluid is geen onderdeel van de adviesaanvraag.

Gehoorschade door versterkte muziek (PDF | 40 pagina's | 793 kB)