Enkele aandachtspunten ten behoeve van onderzoek naar gevolgen voor gezondheid van verduurzamingsmaatregelen Tata Steel

Memo van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM geeft hierin enkele aandachtspunten voor onderzoek naar de effecten van de verduurzamingsscenario’s van Tata Steel op de leefomgeving en
gezondheid van omwonenden.