Nationaal Programma Preventie

Het Nationaal Programma Preventie is gestart in 2014 en heeft als doel een vermindering van de  groei van het aantal mensen met een chronische ziekte. Daarnaast moet het programma ook de grote gezondheidsverschillen tussen hoog en laag opgeleiden verkleinen. De focus van het programma ligt op minder alcohol, roken, depressie, diabetes, overgewicht en meer bewegen.

Aanpak Nationaal Programma Preventie

Het Nationaal Programma Preventie wil haar doelen bereiken door de inzet van:

Wet- en regelgeving

Bijvoorbeeld het rookverbod in de horeca en de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het verkopen van alcohol en tabak

Programma’s die het gezondheidsbeleid stimuleren

Bijvoorbeeld de Gezonde School, Sport en Bewegen in de buurt, Jongeren op Gezond Gewicht.

Maatschappelijke beweging op gang brengen

Bijvoorbeeld ‘Alles is Gezondheid…’ en Health Deals. Hierbij is de samenwerking gezocht met verschillende partijen waaronder maatschappelijke partners, gemeenten, en het bedrijfsleven.

Aanpak roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik

Het ministerie van VWS sluit een Nationaal Preventieakkoord met verschillende organisaties. In het akkoord leggen zij afspraken vast om gezondheidsproblemen aan te pakken. De nadruk ligt hierbij de aanpak van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Meer preventie in de zorg

Zorgverleners richten zich steeds meer op het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid. De overheid stimuleert deze ontwikkeling. In de zorg richt het Nationaal Programma Preventie zich op de volgende onderwerpen:

Preventie in de wijk

Het preventieprogramma brengt verschillende partijen samen die bijdragen aan een betere gezondheid van inwoners. Zoals gemeenten, zorginstanties en woningcorporaties. Ze pakken problemen aan rond wonen, werken, schulden, leren, integreren en veiligheid. Bijvoorbeeld met platforms en stimuleringsprogramma’s zoals:

Preventie op school

De overheid stimuleert sport, bewegen en een gezonde leefstijl in het onderwijs. Dit gebeurt bijvoorbeeld via lesprogramma’s over voeding, bewegen, sociale en seksuele weerbaarheid, roken, alcohol en drugs. Voor advies en ondersteuning over gezondheidsprogramma’s kunnen scholen terecht op de website Gezondeschool.nl. Scholen kunnen voor een stappenplan voor een gezonde schoolkantine terecht op de site van het Voedingscentrum.

Preventie op het werk

Meer bewegen en minder belastende arbeidsomstandigheden zorgen voor gezondere werknemers. En hogere productiviteit. Daarom richt Alles is gezondheid… zich onder meer op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Voor onder meer een gezonde leefstijl op het werk werkt de overheid samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Gezondheidsbescherming

Bij gezondheidsbescherming richt Alles is gezondheid… zich onder meer op:

  • voorkómen van ziekten die van dier op mens overgaan (zoönosen);
  • minder fijnstof en betere luchtkwaliteit;
  • bevorderen voedselveiligheid;
  • bestrijding van infectieziekten;
  • uitvoering vaccinatieprogramma’s;
  • uitvoering van bevolkingsonderzoeken.

Website Alles is gezondheid

Met een belofte (‘pledge’) verbinden organisaties zich aan de doelen van het Nationaal Programma Preventie. Op Allesisgezondheid.nl schrijven organisaties die een pledge doen over hun activiteiten voor een gezonder en vitaler Nederland.