Betere aansluiting Betuweroute richting Oberhausen

Er rijden steeds meer goederentreinen over de Betuweroute. De route krijgt een 3e spoor richting Oberhausen.

Groei goederenvervoer over Betuweroute

De Betuweroute is een belangrijke spoorlijn voor het goederenvervoer. Dit is een snelle, rechtstreekse verbinding van de Rotterdamse haven naar Duitsland. Er rijden veel internationale goederentreinen overheen.

Er rijden steeds meer goederentreinen over de Betuweroute. Daarom krijgt de Betuweroute een 3e spoor. Daardoor kunnen vervoerders meer goederentreinen inzetten op de Europese spoorlijnen voor het goederenvervoer. Ook het internationale spoorwegverkeer tussen Rotterdam en Genua verbetert hiermee.

Werkzaamheden bouw 3e spoor Betuweroute

De werkzaamheden voor het 3e spoor bestaan uit:

  • aanleg 3e spoor over 70 kilometer en aanleg 4e spoor over 3 kilometer;
  • aanleg van 74 kilometer geluidschermen;
  • verbouwing van 11 stations;
  • aanleg of aanpassing van 47 viaducten en bruggen;
  • vervanging van 55 overwegen door 38 ongelijkvloerse kruisingen.

De bouw van het 3e spoor start in 2016 en duurt zeker tot 2022.

Treinverkeer tijdens werkzaamheden Betuweroute

Tijdens sommige werkzaamheden aan het extra spoor voor de Betuweroute kan er minder treinverkeer rijden. Op de andere routes moet dan wel genoeg capaciteit zijn voor goederentreinen. Daarom past het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Besluit capaciteitsverdeling aan. Daarnaast maakt IenW afspraken om de beschikbare infrastructuur zo goed mogelijk te kunnen gebruiken. Zo verricht ProRail geen onderhoudswerkzaamheden als er omleidingen zijn.

Stuurgroep werkzaamheden Betuweroute

Een stuurgroep van betrokken partijen heeft bekeken hoe het goederenvervoer zo goed mogelijk kan blijven rijden. En hoe het goederenvervoer daarbij binnen de wettelijke kaders van geluid en externe veiligheid blijft.

In de stuurgroep werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder meer samen met ProRail, andere overheden en het Strategisch Platform Logistiek.

Kabinet Rutte III: stimulering Betuweroute

Het kabinet wil de Betuweroute blijven stimuleren om overlast langs andere routes zoveel mogelijk te beperken. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’.