Kamerbrief met geannoteerde agenda informele bijeenkomst met EU-transportministers op 30 maart 2021

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de geannoteerde agenda van de virtuele informele bijeenkomstmet EU-transportministers naar de Tweede Kamer. De bijeenkomst vindt plaats op 30 maart 2021.