Beantwoording vragen over geannoteerde agenda vergadering van EU-transportministers 30 maart 2021

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de informele vergadering van de transportministers van de Europese Unie (EU). Deze vindt plaats op 30 maart 2021.