Documenten - Graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen

40 documenten over Graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Handboek buisleiding in bestemmingsplannen

Handreiking voor opstellers van bestemmingsplannen.

Rapport | 01-10-2016

kamerbrief met reactie rapport over de gasexplosie in Diemen

Minister Kamp (EZ) stuurt een reactie aan de Tweede Kamer op het rapport 'Gevaren van gasleidingen bij graven; Lessen van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2015

Wat moet ik doen als ik graafwerkzaamheden wil uitvoeren?

U moet een graafmelding doen bij het Kadaster voordat u machinale graafwerkzaamheden uitvoert. Dit doet u uiterlijk 3 werkdagen...

Vraag en antwoord

Kamerbrief over evaluatie Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Eerste Kamer over de evaluatie van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-05-2013

Antwoorden Kamervragen over doorboringen rioolstelsel

Antwoorden van minister Kamp (EZ) op vragen van de Kamerleden Jacobi en De Vries (beiden PvdA) over doorboringen van het...

Kamerstuk: Kamervragen | 27-02-2013

Evaluatie WION

Evaluatie van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (de Wion) door Kwink Groep.

Rapport | 01-02-2013

Structuurvisie buisleidingen

Kamerstuk | 29-10-2012

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet informatie uitwisseling ondergrondse netten

Brief van minister Verhagen (EL&I) aan de Tweede Kamer met daarbij de nota naar aanleiding van het verslag inzake de wet tot...

Kamerstuk: Nota v.a.v. het verslag | 08-11-2011

Beantwoording Kamervragen over aansluiting op het KLIC-systeem

Antwoorden van minister Verhagen (EL&I) vragen van de Kamerleden Ziengs en Snijder-Hazelhoff (VVD) over de aansluiting van...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-11-2011

Beantwoording Kamervragen over rapport graafschade door Agentschap Telecom

Antwoorden van minister Verhagen (EL&I) op de vragen die zijn gesteld door het lid Schaart (VVD) over een rapportage van...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-11-2011

De Rijksoverheid. Voor Nederland