Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over initiatiefwetsvoorstel om artikel 1 Grondwet uit te breiden met de gronden handicap en seksuele gerichtheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over initiatiefwetsvoorstel om artikel 1 Grondwet uit te breiden met de gronden handicap en seksuele gerichtheid (PDF | 3 pagina's | 1,7 MB)