Aanbiedingsbrief bij derde nota van wijziging wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Minister Ollongren biedt de Tweede Kamer de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aan.