Beantwoording Kamervragen over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Minister Ollongren beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet.