Kamerbrief over uitvoering motie-Van Raak over invulling verantwoordelijkheden landen binnen het Koninkrijk

Staatssecretaris Knops informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Van Raak. Deze motie vraagt de regeringen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland om in gezamenlijk overleg tot een nadere invulling te komen van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en van het Koninkrijk als geheel.