Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het Verslag wijziging Uitvoeringswet Europees Burgerinitiatief

Aanbiedingsbrief van minister Ollongren bij de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief.