Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag 2e lezing voorstel kiescollege Eerste Kamer

Minister Ollongren (BZK) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over een Grondwetswijziging naar de Tweede Kamer. Het gaat om het voorstel tot een verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag 2e lezing voorstel kiescollege Eerste Kamer (PDF | 1 pagina | 48 kB)